Đăng ký nhận bản tin điện tử

Bản tin điện tử hàng tháng của Hội đồng Anh tại Việt Nam sẽ cập nhật các thông tin về hoạt động của chúng tôi, các dịch vụ, sự kiện bạn có thể tham gia, các tư liệu học tập, các cơ hội bạn có thể quan tâm. 

Bản tin Quốc tế hóa Giáo dục Đại học phát hành hàng quý sẽ cung cấp cho bạn các thông tin mới về lĩnh vực giáo dục đại học, các dự án và các cơ hội dành cho người làm trong ngành.  

Để đăng ký nhận bản tin, cho tới khi có thêm thông báo, vui lòng Liên Hệ

Chưa có dữ liệu