Các hoạt động trong lĩnh vực xã hội của chúng tôi nhằm hỗ trợ người dân và các thể chế đóng góp cho một thế giới hòa nhập, cởi mở và thịnh vượng hơn đồng thời kết nối những vấn đề địa phương với bối cảnh toàn cầu trong các lĩnh vực khác nhau từ hành động xã hội tới các vấn đề về tính đa dạng và các vấn đề của thanh niên. 

Chúng tôi tiến hành các chương trình hợp tác với các tổ chức địa phương và quốc tế chuyên về các lĩnh vực như doanh nghiệp trẻ và doanh nghiệp xã hội, bình đẳng cơ hội và đa dạng, di trú, sự hòa nhập và tham gia xã hội, cũng như tính công dân chủ động.

Trong phần này

Giáo dục biến đổi khí hậu

Hội đồng Anh cam kết đóng một vai trò tích cực trong việc nâng cao nhận thức về biến đổi khí hậu.

Dự án Kỹ năng ngoại hạng (Premier Skills)

Dự án "Kỹ năng ngoại hạng" là sự kết hợp giữa Hội đồng Anh và giải Ngoại hạng Anh với mục đích sử dụng bóng đá để phát triển một tương lai tươi sáng cho trẻ em trên toàn thế giới.

Kỹ năng cho Doanh nhân Xã hội

Kỹ năng cho Doanh nhân Xã hội là một dự án toàn cầu của Hội đồng Anh hỗ trợ cho việc thay đổi xã hội tích cực thông qua các mô hình kinh doanh sáng tạo và hiệu quả.

Dự án Phát triển Lãnh đạo trẻ

Dự án phát triển lãnh đạo trẻ đã được Hội đồng Anh Việt Nam triển khai nhằm hỗ trợ sự phát triển của các bạn trẻ và giúp họ thực hiện một chuỗi các chương trình mang tính sáng tạo

Đang tải bình luận,....