[MỞ RỘNG VỐN TỪ VỰNG]. 15 CÁCH KHÁC NHAU ĐỂ NÓI RẰNG BẠN “GIÀU” (P1)
Chào các bạn, lại là Khang nhen. Trong bài viết này, mình đã tổng hợp các từ vựng IELTS/ Giao tiếp về sự phân biệt "Giàu- nghèo"- chủ đề rất phổ biến và thông dụng.


Phần 1: GIÀU NÓI SAO ĐÂY?

 1. RICH /rɪtʃ/ adjective
 2. wealthy /ˈwelθi/
 3. affluent /ˈæfluːənt/
 4. well-off (informal)
 5. well-to-do = giàu có và thuộc gia đình thượng lưu
 6. prosperous /ˈprɒsp(ə)rəs/ = giàu có và thành công
 7. opulent /ˈɒpjʊlənt/ (formal) = dùng cho vật, e.g. opulent surroundings (môi trường sang trọng)
 8. comfortably off: giàu sang.
 9. moneyed /ˈmʌnid/
 10. well-heeled /ˌwel ˈhiːld/ (informal)
 11. made of money (informal)
 12. rolling in it (informal)
 13. loaded /ˈləʊdɪd/ (informal)
 14. filthy rich /ˈfɪlθi rɪtʃ/  (informal)
 15. stinking rich (informal): siêu giàu.
 16. nouveau riche /ˌnuːvəʊ ˈriːʃ/ = miêu tả người mới trở nên giàu có..
Đang tải bình luận,....
[GIẢI PHÁP HAY ĐỂ HỌC TỪ VỰNG CHỦ ĐỀ]- P1

[GIẢI PHÁP HAY ĐỂ HỌC TỪ VỰNG CHỦ ĐỀ]- P1

[GIẢI PHÁP HAY ĐỂ HỌC TỪ VỰNG CHỦ ĐỀ]- P1 Học từ vựng song ngữ- ví dụ ngữ cảnh và ứng dụng trong câu. CHÀO CÁC BẠN, TEAM MÌNH XIN GỬI ĐẾN CÁC BẠN BỘ TÀI LIỆU ĐỒ SỘ NHẤT VỀ TỪ VỰNG (HƠN 300 TRANG). NGÀY HÔM NAY, MÌNH SẼ CHIA SẺ TRƯỚC PHẦN TỪ VỰNG CHỦ ĐỀ CỰC HOT MẤY THÁNG NAY "HEALTH" - SỨC KHOẺ  . (LINK PDF CHO GẦN 100 TỪ VỰNG HAY CHỦ ĐỀ NÀY) NẾU BẠN THẤY HAY, HÃY COMMENT "." VÀ SHARE ĐẾN NHIỀU BẠN HỌC HƠN NỬA NHÉ. HÃY TIẾP THÊM NĂNG LƯỢNG ĐỂ TIẾP MÌNH HOÀN THÀNH NHÉ. LINK:  https://bit.ly/health-master-ielts ---------------------------------- Thầy Trần Anh Khang -IELTS Teacher (Offline+ Online) IELTS Master Co-founder / Former Business Development Manager SEN Techs & AEG Vietnam/ IELTS EnGoNow SDT: 0969.979.099 Học Tiếng Anh lồng ghép đào tạo 4C skills (Critical thinking- tư duy phản biện, Creativity- sáng tạo, Communication- giao tiếp và kết nối, Collaboration- hợp tác). Không chỉ đạt chuẩn kết quả Tiếng Anh mà còn bổ sung kỹ năng thế kỹ 21 cần thiết, tăng cường tư duy - tự tin hội nhập.. #integratedlearning #clbtienganhengonow #clbmienphi #ieltsmasterhcm #4csengligh