Idiom Of The Day - Pay Through The Nose


Definition: to pay too much for something
Example:
“We had to pay through the nose for this insurance policy”
“If you bring a car into the city, you have to pay through the nose for parking it.”
” If you want a decent wine in a restaurant, you have to pay through the nose for it.“
Đang tải bình luận,....
TỔNG HỢP 100+ ĐỀ IELTS READING CHẤT LƯỢNG (CÓ ĐÁP ÁN)

TỔNG HỢP 100+ ĐỀ IELTS READING CHẤT LƯỢNG (CÓ ĐÁP ÁN)

TỔNG HỢP 100+ ĐỀ IELTS READING CHẤT LƯỢNG. Chúc mừng bạn vì đã ghé thăm bài viết này, tôi là Khang IELTS, hôm nay xin chia sẻ đến các bạn tài liệu tổng hợp hơn 100 đề IELTS Reading chất lượng giúp bạn tự học IELTS tốt nhất Một số ghi chú quan trọng khi học IELTS READING: 1-Phát triển kỹ năng cho từng dạng câu hỏi trong bài đọc: đừng chỉ skim và scan. Hãy thật sự hiểu một bài đọc được cấu trúc thế nào: đâu là câu chủ đề, đâu là những ý hỗ trợ và ví dụ. 2- Phát triển kỹ năng đọc tốc độ của bạn: hãy bấm giờ bản thân và giảm dần thời gian đọc một đoạn văn. 3- Phát triển vốn từ vựng: thay vì chỉ làm bài và dò đáp án thì hãy thay bằng đọc và phân tích từ vựng "hay" và thật :sự hiểu bài đọc.  4- Practice makes perfect: luyện đọc thật chăm và thường xuyên. Kỷ luật bản thân và  tạo thành thói quen đọc hiểu mỗi ngày. Bạn hãy nhớ rằng: "Không có thành công qua một đêm" - overnight success. 5- Hãy tự thưởng: trân trọng từng giai đoạn bản thân vì đã giỏi hơn mỗi ngày.