GIỎI TIẾNG ANH – CHUẨN IELTS – HỌC IELTS MASTER
http://engonow.com

thùng rỗng kêu to tiếng Anh  là gì
ultracrepidarian (noun) – Người thường xuyên nêu ý kiến về vấn đề họ không có chuyên môn

ultracrepidarian /ˌʌl.trə.krep.ɪˈdeə.ri.ən/
📚 E.g: Ultracrepidarian Bruce likes to use big words and pretend to know about complex ideas that he had never studied in his life


KHANG IELTS- TỰ HỌC IELTS THEO PHƯƠNG PHÁP ỨNG DỤNG 4.0 – CẢI THIỆN TỪ MẤT GỐC (Hotline: 0969.979.099) 

Xem thêm: [NÂNG TRÌNH TỪ VỰNG] – mesmerizing

Author

Khang Tran

Leave a comment

Your email address will not be published.