GIỎI TIẾNG ANH – CHUẨN IELTS – HỌC IELTS MASTER
http://engonow.com

mesmerizing
mesmerizing (adj) – mê hoặc, quyến rũ

mesmerizing /ˈmez.mə.raɪ.zɪŋ/
📚 (adj) Very attractive, in a mysterious way, making you want to keep looking


KHANG IELTS- TỰ HỌC IELTS THEO PHƯƠNG PHÁP ỨNG DỤNG 4.0 – CẢI THIỆN TỪ MẤT GỐC (Hotline: 0969.979.099) 

Xem thêm: [NÂNG TRÌNH TỪ VỰNG] – Oblivion

Author

Khang Tran

Leave a comment

Your email address will not be published.