GIỎI TIẾNG ANH – CHUẨN IELTS – HỌC IELTS MASTER
http://engonow.com

Oblivion là gì
Oblivion – hoàn toàn bị lãng quên

Oblivion /əˈblɪv.i.ən/
📚 (noun) the state of being completely forgotten
📚E.g If she had been a famous actress, she wouldn’t have fallen into oblivion.


KHANG IELTS- TỰ HỌC IELTS THEO PHƯƠNG PHÁP ỨNG DỤNG 4.0 – CẢI THIỆN TỪ MẤT GỐC (Hotline: 0969.979.099) 

Xem thêm: [NÂNG TRÌNH TỪ VỰNG] – Pulchritudinous

Author

Khang Tran

Leave a comment

Your email address will not be published.