IELTS Cambridge 16- Task 2- Advertising New Products.
In their advertising, businesses nowadays usually emphasize that their products are new in some way. Why is this? Do you think it is a positive or negative development?

(bài viết đạt Band 7.5+, được chấm bởi cựu giám khảo IELTS- Mike).
Chào các bạn, mình là Khang- chuyên đào tạo Tiếng Anh. Hôm nay mình rất vui khi có thể chia sẻ đến các bạn bài mẫu đề thi Task 2 mới nhất trong Cambridge IELTS 16 nhé.


In their advertising, businesses nowadays usually emphasize that their products are new in some way.
Why is this?
Do you think it is a positive or negative development?

In recent years, marketers have been inclined to feature the freshness of their products in advertisements, making them much more tempting to the public. This trend is principally attributable to the companies' sales target and, in my opinion, may bring about various adverse impacts.

In essence, advertisers opt to portray their products as novel to lure the audience and provoke false expectations, directly boosting the companies' profits. For instance, it is reported that consumer-centered ads for nutritional supplements are the main contributing factor to the overestimation of the medicines' efficacy and the ignorance about their after-effects. While the voice-overs on TV reveal that they barely possess the treating functions, the visual presentations and videos depict the opposite, showing the glamorous rejuvenation of ill-stricken patients. Consequently, business owners may earn much more than those who do not adopt this approach in misleading the viewers.

Notwithstanding the monetary benefit of these marketing schemes, they can spur excessive consumption, posing numerous insidious threats to society and the Earth's environment. Take the mobile industry as a prime example, where large enterprises, including Samsung and Apple, annually apply manipulative copywriting lines and alluring words describing groundbreaking innovations, all-new versions, and exclusive applications to induce consumers to purchase the latest iPhones or GalaxyS. Such tactics drive malleable watchers like teenagers and young adults to desperately ask their parents for new phones and possessions, a significant catalyst for a more materialistic worldview. Besides, it has become the norm that consumers tend to abandon the obsolete when acquiring new products. For this reason, this inclination, without a doubt, generates an incredible amount of waste and has severe repercussions for the environment.

In conclusion, even though psychological strategies are skillfully used to intensify corporations’ turnovers by promoting novel goods, corporate leaders should seriously consider the detrimental influences on people and the world. From my perspective, for a brighter future and a more sustainable economy, multinational companies should develop healthier ways of doing business based on ethical values.

Tạm dịch:
Trong những năm gần đây, các nhà tiếp thị xu hướng làm nổi bật sự tươi mới của sản phẩm trong các quảng cáo của họ, khiến chúng trở nên hấp dẫn hơn nhiều đối với công chúng. Xu hướng này chủ yếu do mục tiêu bán hàng của các công ty theo tôi, thể mang lại nhiều tác động bất lợi.
Về bản chất, các nhà quảng cáo chọn tả sản phẩm của họ trở nên mới lạ để thu hút khán giả kích động những kỳ vọng sai lầm, trực tiếp thúc đẩy lợi nhuận của công ty. dụ, nhiều báo cáo cho thấy các quảng cáo lấy người tiêu dùng làm trung tâm cho các chất bổ sung dinh dưỡng yếu tố chính góp phần vào việc đánh giá quá cao hiệu quả của thuốc thiếu hiểu biết về hậu quả của chúng. Trong khi các bản thuyết minh trên TV tiết lộ rằng các sản phẩm này hầu như không các chức năng điều trị, thì các bản trình bày video trực quan lại tả điều ngược lại, cho thấy sự hồi sinh đầy lôi cuốn của những bệnh nhân nặng. Do đó, các chủ doanh nghiệp thể kiếm được nhiều tiền hơn những người không áp dụng phương pháp này trong việc đánh lừa người xem.

cho lợi ích tiền tệ của những kế hoạch tiếp thị này, chúng thể thúc đẩy tiêu dùng quá mức, gây ra nhiều mối đe dọa ngấm ngầm cho hội môi trường Trái đất. Lấy ngành công nghiệp di động làm dụ điển hình, nơi các doanh nghiệp lớn, bao gồm Samsung Apple, hàng năm áp dụng các dòng copywriting lôi cuốn những từ ngữ lôi cuốn tả những cải tiến đột phá, các phiên bản hoàn toàn mới các ứng dụng độc quyền để khiến người tiêu dùng mua iPhone hoặc GalaxyS mới nhất. Những chiến thuật như vậy khiến những người xem dễ bị ảnh hưởng như thanh thiếu niên thanh niên phải yêu cầu dữ dội cha mẹ họ mua điện thoại tài sản mới, một tác nhân quan trọng dẫn đến phương châm sống tôn sùng vật chất. Bên cạnh đó, người tiêu dùng xu hướng từ bỏ sản phẩm lỗi thời khi mua sản phẩm mới. do này, xu hướng này, không nghi ngờ nữa, tạo ra một lượng chất thải đáng đáng kể gây ra những hậu quả nghiêm trọng đối với môi trường.

Tóm lại, mặc các chiến lược tâm được sử dụng một cách khéo léo để tăng doanh thu của các công ty bằng cách quảng cáo sản phẩm mới, các nhà lãnh đạo công ty nên nghiêm túc xem xét những ảnh hưởng bất lợi đối với con người thế giới. Theo quan điểm của tôi, một tương lai tươi sáng hơn một nền kinh tế bền vững hơn, các công ty đa quốc gia nên phát triển các phương thức kinh doanh lành mạnh hơn dựa trên các giá trị đạo đức.Link download file PDF:

 

Đang tải bình luận,....